Tagged "PayPal"


Tầm quan trọng của cổng thanh toán PayPal đối với website bán hàng

Posted by Tran Phu on

Mặc dù ở Việt Nam PayPal chưa thực sự phổ biến tuy nhiên ở các nước có nền thương mại điện tử phát triển như Mỹ, Canada, Anh,... thì PayPal gần như là công cụ thanh toán số 1. Có thể kể tên một số ông lớn như Amazon, Ebay, Apple,... tất cả đều sử dụng PayPal.

Tầm quan trọng của cổng thanh toán PayPal đối với website bán hàng

Read more →