$25.00 USD

Tích hợp thanh toán PayPal, Visa, MasterCard

Dịch vụ bao gồm:

  • Tích hợp cổng thanh toán PayPal và thanh toán qua thẻ Visa, MasterCard, American Express cho website sử dụng nền tảng Shopify
  • Cài đặt công cụ chuyển đổi tiền tệ giữa VND/USD
  • Chỉnh sửa lại file CSS cho công cụ hoán đổi tiền tệ