Đăng sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến Shopify

Để đăng sản phẩm đầu tiên của bạn lên cửa hàng trực tuyến sử dụng Shopify, truy cập vào Products trong giao diện admin.
 
Chọn Add a product để đăng sản phẩm lên cửa hàng của bạn.
 
Điền những thông tin cần thiết cho sản phẩm của bạn bao gồm:
Title: Tên sản phẩm
Description: Mô tả sản phẩm
Product Type: Loại sản phẩm
Vendor: Nhãn hiệu/Thương hiệu
Collections: Thuộc bộ sưu tập (Bộ sưu tập mặc định là Frontpage)  
Tags: Thẻ/Từ khóa
Images: Hình ảnh sản phẩm (Lưu ý: Bạn cần sử dụng duy nhất 1 kích thước cho tất cả hình ảnh sản phẩm của mình để hiển thị đồng bộ, kích thước hình ảnh sử dụng của sản phẩm trong bài hướng dẫn này là 620x620)
 
Price: Giá bán chính thức của sản phẩm
Compare at price: Giá gốc của sản phẩm (nếu có và cao hơn giá bán chính thức, không bắt buộc)
SKU: Mã sản phẩm (không bắt buộc)
Barcode: Mã vạch (không bắt buộc)
Shopify tracks this product's inventory: Theo dõi số lượng sản phẩm tồn còn lại trong kho của bạn
Allow customers to purchase this product when it's out of stock: Khách hàng vẫn có thể mua hàng khi sản phẩm đã hết trong kho
This product requires shipping: Sản phẩm cần phải vận chuyển (chỉ yêu cầu đối với hàng hóa thông thường, không áp dụng đối với dịch vụ)
 
Variants: Thêm các lựa chọn khác nhau cho sản phẩm của bạn như Màu sắc, Kích thước, Chất liệu,...
 
Edit SEO website: Chỉnh sửa để tối ưu SEO cho sản phẩm của bạn
Page title, Meta Description: Tiêu đề và mô tả sản phẩm, hãy đảm bảo bạn thêm từ khóa quan trọng nhất tại 2 thẻ này
URL and handle: Chỉnh sửa đường dẫn thân thiện với SEO theo dạng domain.com/products/ten-san-pham-tieng-viet-khong-dau
 
 
Sản phẩm đầu tiên của bạn đã xuất hiện ngoài trang chủ ( hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm sản phẩm này vào bộ sưu tập Frontpage trước đó)
 
Làm tương tự, lúc này ta sẽ có 3 sản phẩm xuất hiện ngoài trang chủ.

Tạo bộ sưu tập sản phẩm

Để tạo Bộ sưu tập (Collections), truy cập vào Products > Collections trong giao diện Admin
 
Chọn Add a collection để tạo Bộ sưu tập
 
Điền đầy đủ thông tin về bộ sưu tập
Manually select products: Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công
Automatically select products based on conditions: Tự động thêm sản phẩm dựa theo tiêu đề, loại sản phẩm, nhãn hiệu, giá,...
 
Chỉnh sửa SEO và lưu Bộ sưu tập.
 

Tham gia Cộng đồng Shopify Việt Nam

Tham gia Cộng đồng Shopify Việt Nam ngay hôm nay để học hỏi những bí kíp để thành công với Shopify!